Ruh Sağlığı

Depresyon, ergenlerde en sık hastalık ve yetersizlik nedenlerinden üçüncüsüdür ve 15-19 yaş grubu ergenlerin intihar nedenlerinden en sık üçüncüsüdür. Şiddet, yoksulluk, küçük düşme ve değersizlik hissi ruhsal problemlerin gelişme riskini arttırır. Çocuk ve ergenlere yaşam becerisi inşa etmek,  onlara okulda ve diğer toplum düzeninde psikososyal yönden destek olmak, sağlam bir ruhsal sağlık geliştirmelerine yardım eder. Ergenlerin aileleri ile aralarındaki bağları güçlendirmeye yardımcı olan programlar da önemlidir. Eğer, sorunlar ortaya çıkarsa, fark edilmeli; yetkililer ve koruyucu sağlık personeli ile çözülmelidir. 

Dünya çapında çocuk ve ergenlerin %10-20’si ruhsal rahatsızlık deneyimlemiştir. Tüm ruhsal bozuklukların yarısı 14 yaşında başlar ve 20’li yaşlara gelindiğinde bu oran dörtte üçtür. Nöropsikiatrik durumlar tüm dünyada genç insanlardaki yetersizliğin başlıca nedenidir. Tedavi edilmezse, bu durumlar çocukların gelişimini; öğrenme becerilerini; yaşam dolu ve üretken hayat sürme potansiyellerini ağır etkiler. Ruhsal bozukluğu olan çocuklar utanç verici leke, izolasyon ve dışlanma gibi büyük zorluklarla karşı karşıya kalırlar; hem de sağlık hizmetine erişim ve eğitim faaliyeti imkanı olmaması gibi temel insani haklarının ihlali ile. 

Çoğu ruhsal sağlık sorunları geç çocukluk ve erken ergenlikte ortaya çıkar. Son çalışmalar ruhsal sağlık problemlerini- kişisel depresyonu, genç insanlardaki hastalık yükünün en büyük nedeni olarak belirledi (DALYs). 

Ruhsal sağlığın zayıf olması, ergenlerin genel sağlığında ve gelişiminde önemli etkiler yaratabilir ve alkol, tütün, yasa dışı madde kullanımı, ergen gebeliği, okulu bırakma, suçlu davranışlar gibi birçok sağlıksal ve sosyal sonuçlarla ilişkilidir.  Çocukluk döneminde ve ergenlikte sağlıklı gelişimin, aynı zamanda ruhsal gelişimin de sağlıklı olmasına katkıda bulunduğu ve ruhsal problemleri önleyebileceği üzerine giderek artan fikir birliği vardır. 

Sosyal becerilerin, sorun-çözüm kabiliyetlerinin ve özgüvenin arttırılması davranış sorunları, anksiyete, depresyon, yeme bozuklukları gibi ruhsal sağlık problemlerini ve hatta cinsel davranış bozukluğu, madde bağımlılığı ve şiddet davranışlarını içeren diğer riskli davranışları da önleyebilir. Sağlık çalışanlarının, ruhsal sağlık problemlerini erken saptayabilmek için ve danışmanlık hizmeti, bilişsel-davranış terapisi, yer uygunsa psikoterapik meditasyonu içeren tedavileri verebilmek için gençlerle ilgili yeterliliğe sahip olmaları gerekir. 

DSÖ anne yenidoğan çocuk ve adölesan sağlığı departmanında, ruhsal sağlık programı eylem planı içinde ruhsal sağlık hizmeti uygulamalarını güçlendirmektedir.