Okul Öncesi Çocuk Gelişimi

2 YAŞ

Rahat koşar. 

Tek ayağını kullanarak yardımsız merdiven inip çıkabilir.

Mobilyalara tırmanıp atlar. 

Topa tekme vurabilir.

Kitap sayfası çevirir. 

Kapı tokmağını açabilir.

Pabuç ve çorabını giyip çıkarabilir. 

6 küpü üst üste koyar. 

Daire ve enine çizgi çizebilir. 

Kağıdı örnek alarak bir kez katlar. 

2-3 kelimelik cümleler kurabilir: özne nesne yüklem.

Çatal ve kaşığı iyi tutar.

Ani seslerden korkar. 

Resimli öyküleri dinler.

Kıyafetlerini çıkarmaya yardım eder.

2,5 YAŞ

Ayak parmakları üzerinde durabilir. 

Kendisine ben diye hitap eder, tüm ismini bilir.

Ev işlerinde anneye yardım eder. Eşyaları taşımaya yardım eder. 

Oyunda taklit yapar.

Renkleri ayırt etmeye başlar.

Dikey ve yatay çizgiler çizebilir ancak bunları birleştirip bir artı yapamaz. 

3 YAŞ

Merdivenleri 2 ayakla çıkar.

3 tekerlekli bisiklete biner.

Tek ayak üzerinde bir süre durabilir. 

Kalemi güzel tutar.

Yaşını ve cinsini bilir.

10’a kadar sayabilir.

3 sayıyı ve 6 kelimeli bir cümleyi tekrarlar. 

10 küpten kule yapabilir. 3 küpten bir köprü yapmayı örnek alarak yapabilir. 

Bir artıyı örnek alarak yapabilir.

Bir çemberi örnek alarak yapabilir. 

Ağlaması ve yabancıları yadırgaması azalmıştır.

Düzeni sever.

Basit oyunları oynar. 

Giyinme sırasında yardım eder. Kıyafetlerinin düğmesini çözer ve ayakkabılarını giyer. 

Ellerini yıkar. 

Kıskançlık belirtileri gösterir.

Karanlıktan, hayvanlardan korkar.

4 YAŞ 

Tek ayak üzerinde sıçrayabilir. 

Eliyle topu fırlatır. 

İyi tırmanır. 

5 küpten kapı yapabilir. 

Makas ile kağıt kesebilir. 

Baş ve gövdesi olan iki kısımlı adam resmi yapabilir.

2 çizgiden daha uzun olanı söyleyebilir. 

4 parayı doğru olarak sayar. 

Bir öykü anlatır.

Birden fazla renk tanır.

Dişini fırçalayabilir.

Benlik duygusu kuvvetlenmiştir.

5 YAŞ 

Seke seke gider. 

Üçgen resmi yapabilir.

İki nesneden daha ağır olanını söyleyebilir. 

4 rengin ismini söyler. 

10 heceli bir cümleyi tekrar eder. 

10 madeni parayı doğru olarak sayar. 

Kendisi giyinir ve soyunur.

Kelimelerin anlamını sorar.

Grup oyunlarından, evcilik oyunundan hoşlanır.

Evle ilgili rol yapabilir. 

Birkaç harf bilir ve yazar.

Yabancıları başta yadırgar ancak çabuk alışır.

Okul rutinini rahatça benimser.

Sorumluluk verilmesi hoşuna gider.

OKUL ÇOCUĞU

6 yaşından ergenlik dönemine kadar çocuğun anne ve babaya olan yakın ilgisi giderek azalır. Öğretmenleri, arkadaşları, diğer erişkinlerle sosyal uyum kurmaya yoğunlaşırlar. Öğrenme, yarışma, ödev, sorumluluk ve başarma duyguları yerleşir.  Benlik saygısı gelişir. Bu dönemde temel psikososyal konu, üretkenlik ve aşağılık duygusu arasındaki dengedir.