HIV

Bugün HIV ile yaşayan ergen sayısı 2 milyondan fazladır. HIV ilişkili ölümler 2006’daki pikten sonra azalmaya başlamasına rağmen, HIV ilişkili ergen ölümü artmaktadır. Bu artış özellikle Afrika’yı kapsamaktadır (1). 

Sahra altı Afrika’da 15-24 yaş arası HIV enfekte ergenlerden erkeklerin sadece %10’u kızların %15’i durumlarından haberdar. 

Dünya sağlık örgütünün özel hedeflerinden bir tanesi 2030’da AIDS, verem, malarya, ihmal edilen tropikal hastalıklar, hepatit, su kaynaklı ya da diğer yollarla taşınan hastalıkların önlenmesidir. 

Çoğu ülkede HIV prevalansındaki artış görülmektedir, bu sorunu aşabilmek için ilk başta ergenleri kontrol altına almak gerekir. Bu genç insanların kendilerini nasıl koruyacaklarını ve bunun nasıl davranmaları anlamına geldiğini bilmeleri gerekmektedir. 

DİĞER ENFEKSİYON HASTALIKLARI:

Çocukluk çağında aşılamaların artması ile ergenlerin kızamıktan sakatlık ve ölüm oranları (örneğin, 2000 ile 2012 yılları arasında Afrika bölgesinde %90) belirgin azalmıştır. 

İshal ve alt solunum yolu enfeksiyonları, 10-19 yaş arası ölüm nedenlerinin ilk 5i arasında değerlendirmektedir. Bu iki hastalık menenjit ile birlikte, orta ve alt Afrika ülkelerinin adölesan ölüm nedenlerinin ilk 3ünü oluşturmaktadır.