Alkol, Narkotik ve Tütün Kullanımı

Ergenlerin zararlı içki içme alışkanlığı, birçok ülke için büyük bir endişe oluşturmaktadır. İradeyi zayıflatır ve güvenli olmayan cinsel ilişki ya da tehlikeli araba kullanma gibi riskli davranışları arttırır. Yaralanmalar (trafik kazaları nedeniyle olanlar da dahil olmak üzere), şiddet (özellikle bir partner tarafından) ve erken ölümlerin birincil nedenidir. Ayrıca, sonraki hayatta sağlık sorunlarına yol açabilir ve yaşam beklentisini etkileyebilir. 

Alkol satın alma ve tüketme için asgari yaş belirlenmesi ve alkollü içkilerin daha genç pazarda hedeflenme yönteminin düzenlenmesi, zararlı içki içmeyi azaltmak üzerine geliştirilen stratejiler arasındadır. 

15-19 yaşlarda uyuşturucu kullanımı dünya çapında önemli bir endişedir. Narkotik kontrolü, teminin azaltılması, talebin azaltılması ya da ikisine odaklanabilir ve başarılı programlar genellikle yapısal, toplumsal ve bireysel seviyede müdahaleyi içerir (1). 

TÜTÜN KULLANIMI:

Bugün tütün kullanan insanların büyük çoğunluğu bunu yapmaya ergenliklerinde başlamışlardır. Tüm dünyada 13-15 yaş ergenlerin en az 10’da 1’i tütün kullanıyor, gerçi oranın yüksek olduğu yerler de var. Küçüklere tütün ürünlerinin satışının yasaklanması ve yüksek vergilerle fiyatının arttırılması, tütün reklamının yasaklanması ve sigara içilmeyen ortamların sağlanması çok önemlidir.   Bazı yüksek gelirli ülkelerde genç ergenlerde sigara içme azalıyor gibi görülmektedir .